Kegiatan Pokok Satpam

Kegiatan pokok satpam yang wajib diketahui :

  1. Mengadakan peraturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku dilingkungan kerja, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan perusahaan, seperti Pengaturan Tanda Pengenal pegawai /karyawan, Pengaturan penerimaan tamu dan Pengaturan parkir kendaraan;
  2. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar lokasi kerja dan sekitar tempat tugasnya;
  3. Melakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang ditentukan dengan maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaaan  terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas diluar kawasan atau sekitar lingkungan Perusahaan;
  4. Mengadakan pengawalan uang atau barang apabila diperlukan;
  5. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi tindak pidana, antara lain seperti Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), menangkap dan memborgol pelakunya (apabila tertangkap basah) dan menolong korban;
  6. Melaporkan atau meminta bantuan POLRI setempat secepatnya Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat-alat alarm atau kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak disekitar Perusahaan serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.

Mas Bem's

Menulis dan Berbagi Ilmu Pengetahuan Terutama Tentang Management Information System dan Information Technology " UTHLUBUL ‘ILMA WALAU BISHSHIIN "

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *